Quản lý tin đăng

Để theo dõi và quản lý tin đăng các vào phần User và chọn Tin đăng

vào trang quản lý tin đăng
Cách vào trang quản lý tin đăng bất động sản

Sẽ có 2 phần là:

  • Tin đã duyệt: Các tin đăng đã được phê duyệt đã được hiển thị lên website
  • Tin đang duyệt: Tin đăng đang trong quá trình phê duyệt chưa hiển thị lên website, tại đây một số tin chưa đúng quy định sẽ được yêu cầu sửa lại để được duyệt tiếp hoặc từ chối duyệt.
quản lý tin đăng
Trang quản lý

Tại trang này các bạn cũng có thể làm nhiều thao tác tính năng như:

  • Up tin: Hay còn gọi là đẩy tin lên top mỗi ngày bạn sẽ có 1 lượt đẩy tin miễn phí
  • Ẩn tin: Để mọi người không nhìn thấy trong các chuyên mục liên quan nhưng vào link trực tiếp vẫn được(giống xóa tin)
  • Sửa tin: Sửa lại, cập nhật nội dung tin đăng chính xác và đầy đủ hơn

Trong quá trình quản lý tin đăng nếu bạn thắc mắc về cách sử dụng có thể vào trang Hướng dẫn sử dụng của chúng tôi để xem hướng dẫn chi tiết cho từng tính năng