Khiếu nại & góp ý

Các tin đăng trên muachinhchu.vn do người dùng đăng tải và được lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Mặc dù đã cố gắng kiểm duyệt nội dung kỹ càng trước khi đăng tải những không tránh khỏi có những sai sót.

Vì thế nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề về nội dung tin đăng, hình ảnh vui lòng liên hệ với chung tôi để được hỗ trợ giải quyết nhanh chóng thông qua:

Ngoài ra chúng tôi cũng mong nhận được sự góp ý của các bạn về tất cả các tính năng, lỗi gặp phải, giao diện... hay các vấn đề khác để website ngày càng hoàn thiện hơn.

Rất mong được sự hợp tác của tất cả các bạn. Xin cảm ơn!